Zo gaan we om met uw gegevens

Bij de ontwikkeling van een website of online platform adviseren we onze klanten steeds om een juridisch kader op te nemen. Dit kader omvat de aansprakelijkheid van de website en de nodige wettelijke bepalingen over het verzamelen van persoonsgegevens via het internet. Vanzelfsprekend mocht op onze eigen website dit juridisch kader niet ontbreken.

01. Wettelijke mededeling

Het regelt uw gebruik van deze websitepagina’s (hierna genoemd “SAM website”) en al het aanwezige materiaal. De beschikbare materialen op de website van SAM worden geleverd door SAM, Kanunnik De Deckerstraat 20A, 2800 Mechelen (België) in overeenstemming met de volgende voorwaarden en condities. Door gebruik te maken van de SAM website begrijpt u de gebruiksvoorwaarden en -condities in deze wettelijke vermelding.

02. Copyright

De volledige inhoud van de SAM website inclusief alle website ontwerpen, teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafische voorstellingen en andere elementen van deze websitepagina’s en de selectie en bewerking ervan zijn de enige en uitsluitende eigendom en het auteursrecht van SAM of bevatten de toestemming van de desbetreffende eigenaar, ONDER VOORBEHOUD VAN ALLE RECHTEN. Gebruik van de materialen op de SAM website, inclusief reproductie, aanpassing, wijziging, vertaling, distributie, heruitgave of aangebrachte linken voor persoonlijke, publieke of commerciële doeleinden is zonder de expliciete geschreven toestemming van SAM strikt verboden. Het downloaden of op een andere manier kopiëren van de SAM website zal u geen eigendomsrecht geven met betrekking tot software of ander materiaal van u. Elke inbreuk zal vervolgd worden door geschikte gerechtelijke stappen.

03. Privacy

SAM beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers. Bij een bezoek aan de SAM website kunt u ons informatie doorsturen over uzelf of uw bedrijf, zoals uw naam en adres, die we nodig kunnen hebben om met u contact op te nemen. Als u ervoor kiest om ons deze informatie te verstrekken, dan mag u erop vertrouwen dat SAM deze gegevens zonder uw toestemming niet doelbewust zal verspreiden of verkopen aan iemand buiten de SAM organisatie. SAM treedt op als data controller voor deze gegevens. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en eventuele onjuiste gegevens te laten verbeteren. U hebt ook het recht om u kosteloos en op verzoek te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.


U erkent dat derden zich toegang kunnen verschaffen tot de gegevens die u via een openbaar netwerk verstuurt en dat SAM niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een dergelijk ongeoorloofd gebruik. Voorts erkent u dat SAM naar eigen inzicht een beroep kan doen op leveranciers van webdiensten om de webservers te beheren en gegevens op te slaan op back-upschijven, en dat deze leveranciers, buiten weten van SAM om, derden die derhalve van SAM geen toestemming kregen, kunnen inschakelen om deze diensten voor hen te verrichten.

04. Google Analytics

Deze website kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

05. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt vanaf een website en lokaal opgeslagen wordt op de harde schijf van de bezoeker. In uw browser kunt u een instelling selecteren die een boodschap weergeeft voor een website stuurt een cookie op uw computer. U kunt dan zelf kiezen om de cookie te aanvaarden of te blokkeren. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies te blokkeren. Aangezien er verschillende browser bestaan die allemaal op verschillende manieren werken, kijkt u best in het menu Help om de instelling van uw browser te vinden.